Algemene voorwaarden

Om de massage/sessie die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal Algemene Voorwaarden. Als u een afspraak voor een massage of coachingssessie maakt, ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

  1. U kunt met mij een afspraak maken voor een massage en/of coachingssessie. Ik ben daarvoor telefonisch bereikbaar of via email. Er kunnen ook vervolgafspraken ingepland worden direct na de eerste behandeling.
  2. Indien u verhinderd bent om op de afspraak te komen dient u dat minimaal 24 uur van te voren te melden. Afmelden binnen 24 uur voor de afspraak kost 50% van het afgesproken tarief. Laat u niets weten, dan breng ik het gehele bedrag in rekening.
  3. Betaling direct na de behandeling in contant geld voldoen of direct via online bankieren. Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die u tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen? Overleg dan eerst met uw arts of het verstandig is om een massage of een coachingssessie te ondergaan.
  4. De massages die u ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
  5. Bij absolute contra-indicaties zoals koorts, griep, (infectie) ziektes, open wonden etc. kan de massage niet plaatsvinden. U dient een nieuwe afspraak te maken dan wel eerst met een arts te overleggen. Indien u zwanger bent of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient u dit voorafgaand aan de behandeling aan te geven.
  6. Voor het opzetten van uw dossier heb ik uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig.
  7. Persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
  8. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledige of verkeerde inlichtingen dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
  9. Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage
  10. Ik geef geen erotische of anderszins seksgerelateerde sessie of massages. Wanneer u seksueel getinte opmerkingen maakt en/of seksuele handelingen en gedragingen doet, vraag ik u om direct te vertrekken. U betaald daarbij het afgesproken tarief ongeacht of de tijd wel of niet volbracht is.
Back to Top